Rabu, 10 Juli 2013

Harga LoveBird Lutino Mata Hitam Berdasarkan Umur

DAFTAR HARGA LOVEBIRD LUTINO MATA HITAM
Berdasarkan Umur

  • Harga LoveBird Lutino Mata Hitam Umur 5 bulan harga : 1.000.000,-
  • Harga LoveBird Lutino Mata Hitam Umur 7 bulan harga : 1.200.000,-
  • Harga LoveBird Lutino Mata Hitam Umur 9 bulan harga : 1.400.000,-
  • Harga LoveBird Lutino Mata Hitam Umur 11 bulan harga : 1.700.000,-
  • Harga LoveBird Lutino Mata Hitam Umur 1 tahun harga : 2.100.000,-
  • Harga LoveBird Lutino Mata Hitam Dewasa siap produksi harga : 2.500.000,-
Gambar LoveBird Lutino Mata Hitam